Kế hoạch Dịch vụ Giao thông Đô thị năm 2021

Việc khôi phục dịch vụ giao thông đô thị sẽ là một quá trình dần dần và việc đánh giá nhiều trường hợp của kế hoạch giao thông đô thị sẽ giúp chúng tôi chuyển đổi suôn sẻ từ “Dịch vụ COVID” sang Kế hoạch Dịch vụ Giao thông Đô thị năm 2021.

Việc cung cấp dịch vụ giao thông đô thị có giá trị và hiệu quả ngày càng trở nên cần thiết khi các hạn chế bắt buộc của tiểu bang được nới lỏng và chúng tôi điều chỉnh các biện pháp đi lại an toàn mới như yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý phù hợp khi di chuyển.

Việc quay trở lại mức dịch vụ trước đây ngay lập tức sẽ không khả thi do những thay đổi về kinh tế và tài chính do đại dịch mang lại cần được giải quyết trong các tình huống dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Giao thông Đô thị năm 2021, chẳng hạn như

 • Duy trì càng nhiều hành khách càng tốt trên toàn hệ thống.
 • Đảm bảo việc cắt giảm là công bằng và bình đẳng.
 • Giảm thiểu việc cắt giảm dịch vụ bằng cách tăng tốc độ di chuyển.
 • Đảm bảo thời gian chạy theo lịch trình là chính xác và phản ánh tình trạng giao thông thực tế.

Bản đồ tương tác & Bản đồ hệ thống

 • Khám phá Bản đồ tương tác để biết các Kế hoạch nháp 70%, 80%, 90%.
 • Tingnan ang Mga Mapa ng Draft System 70%80%90%

So sánh các kế hoạch

Ba kế hoạch dự thảo

Kế hoạch Dịch vụ Đô thị năm 2021 sẽ phải phản ánh một số thực tế mới liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm doanh thu từ thuế thương vụ thấp hơn, các mô hình đi lại mới và lượng hành khách có khả năng thấp hơn.

Kế hoạch được thực hiện vào tháng 2 năm 2021 sẽ gọn gàng hơn so với dịch vụ tiền COVID của chúng tôi (ra mắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2019) để phản ánh tác động tài chính của COVID đối với ngân sách vận chuyển của VTA.

Để tạo điều kiện cho Ban Giám đốc VTA quyết định về tổng số lượng dịch vụ có thể được cung cấp dựa trên các yếu tố này, nhân viên đang phát triển ba kế hoạch dịch vụ để lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng và sự cân nhắc cuối cùng của Ban Giám đốc sẽ bao gồm các mục tiêu chính sau:

MỤC TIÊU

 • Duy trì mạng lưới thường xuyên
 • Tránh loại bỏ toàn bộ tuyến đường
 • Ưu tiên các mức dịch vụ ngày trong tuần hơn các mức dịch vụ cuối tuần
 • Duy trì dịch vụ dễ tiếp cận nhất có thể ở South County
 • Ưu tiên các kết nối BART và Caltrain

Tiếp cận Cộng đồng

Các yêu cầu chính thức về y tế công cộng hiện hành sẽ hạn chế sự tương tác trực tiếp với cộng đồng trong quá trình tham gia của cộng đồng, làm thay đổi bản chất cách công chúng sẽ đóng góp ý kiến. Các nỗ lực tương tác sẽ tập trung nhiều vào việc tổ chức các cuộc họp công cộng ảo và tham gia các cuộc họp ảo đã được thiết lập với các tổ chức cộng đồng và các nhóm dân cư. Chúng tôi đang yêu cầu công chúng xem xét và đóng góp ý kiến về từng tình huống. Hãy tự hỏi "kế hoạch cụ thể như đã đề xuất này có phù hợp với bạn không và nếu không, làm cách nào để chúng tôi cải thiện nó để đáp ứng nhu cầu của bạn?" Hãy phản hồi cụ thể!

YÊU CẦU MỘT DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI

Bạn có thể yêu cầu một diễn...

Việc khôi phục dịch vụ giao thông đô thị sẽ là một quá trình dần dần và việc đánh giá nhiều trường hợp của kế hoạch giao thông đô thị sẽ giúp chúng tôi chuyển đổi suôn sẻ từ “Dịch vụ COVID” sang Kế hoạch Dịch vụ Giao thông Đô thị năm 2021.

Việc cung cấp dịch vụ giao thông đô thị có giá trị và hiệu quả ngày càng trở nên cần thiết khi các hạn chế bắt buộc của tiểu bang được nới lỏng và chúng tôi điều chỉnh các biện pháp đi lại an toàn mới như yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý phù hợp khi di chuyển.

Việc quay trở lại mức dịch vụ trước đây ngay lập tức sẽ không khả thi do những thay đổi về kinh tế và tài chính do đại dịch mang lại cần được giải quyết trong các tình huống dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Giao thông Đô thị năm 2021, chẳng hạn như

 • Duy trì càng nhiều hành khách càng tốt trên toàn hệ thống.
 • Đảm bảo việc cắt giảm là công bằng và bình đẳng.
 • Giảm thiểu việc cắt giảm dịch vụ bằng cách tăng tốc độ di chuyển.
 • Đảm bảo thời gian chạy theo lịch trình là chính xác và phản ánh tình trạng giao thông thực tế.

Bản đồ tương tác & Bản đồ hệ thống

 • Khám phá Bản đồ tương tác để biết các Kế hoạch nháp 70%, 80%, 90%.
 • Tingnan ang Mga Mapa ng Draft System 70%80%90%

So sánh các kế hoạch

Ba kế hoạch dự thảo

Kế hoạch Dịch vụ Đô thị năm 2021 sẽ phải phản ánh một số thực tế mới liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm doanh thu từ thuế thương vụ thấp hơn, các mô hình đi lại mới và lượng hành khách có khả năng thấp hơn.

Kế hoạch được thực hiện vào tháng 2 năm 2021 sẽ gọn gàng hơn so với dịch vụ tiền COVID của chúng tôi (ra mắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2019) để phản ánh tác động tài chính của COVID đối với ngân sách vận chuyển của VTA.

Để tạo điều kiện cho Ban Giám đốc VTA quyết định về tổng số lượng dịch vụ có thể được cung cấp dựa trên các yếu tố này, nhân viên đang phát triển ba kế hoạch dịch vụ để lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng và sự cân nhắc cuối cùng của Ban Giám đốc sẽ bao gồm các mục tiêu chính sau:

MỤC TIÊU

 • Duy trì mạng lưới thường xuyên
 • Tránh loại bỏ toàn bộ tuyến đường
 • Ưu tiên các mức dịch vụ ngày trong tuần hơn các mức dịch vụ cuối tuần
 • Duy trì dịch vụ dễ tiếp cận nhất có thể ở South County
 • Ưu tiên các kết nối BART và Caltrain

Tiếp cận Cộng đồng

Các yêu cầu chính thức về y tế công cộng hiện hành sẽ hạn chế sự tương tác trực tiếp với cộng đồng trong quá trình tham gia của cộng đồng, làm thay đổi bản chất cách công chúng sẽ đóng góp ý kiến. Các nỗ lực tương tác sẽ tập trung nhiều vào việc tổ chức các cuộc họp công cộng ảo và tham gia các cuộc họp ảo đã được thiết lập với các tổ chức cộng đồng và các nhóm dân cư. Chúng tôi đang yêu cầu công chúng xem xét và đóng góp ý kiến về từng tình huống. Hãy tự hỏi "kế hoạch cụ thể như đã đề xuất này có phù hợp với bạn không và nếu không, làm cách nào để chúng tôi cải thiện nó để đáp ứng nhu cầu của bạn?" Hãy phản hồi cụ thể!

YÊU CẦU MỘT DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI

Bạn có thể yêu cầu một diễn giả khách mời của VTA tham gia cuộc họp ảo sắp tới. Để lên lịch cho một diễn giả khách mời, hãy liên lạc với ban Tiếp cận cộng đồng của VTA tại community.outreach@vta.org hoặc theo số (408) 321-7575.

HỌP CỘNG ĐỒNG ẢO

VTA sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng ảo để thu thập ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch Giao thông Đô thị năm 2021. Các cuộc họp ảo sẽ có phần trình bày của các nhân viên VTA và tạo cơ hội cho công chúng đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến vào quá trình lập kế hoạch VTA.

Các cá nhân cần dịch thuật ngôn ngữ, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hoặc hỗ trợ khác nên liên hệ với bộ phận tiếp cận cộng đồng của VTA theo số (408) 321-7575, TTY (408) 321-2330 ít nhất năm (5) ngày làm việc trước khi sự kiện diễn ra.

Chúng tôi khuyến khích những ai muốn tham dự trực tiếp, hãy ghi danh cho một trong các cuộc họp cộng đồng sau:

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, cuộc họp cộng đồng ảo

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, cuộc họp cộng đồng ảo